Състав

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Председател: Юмер Муса Онбаши - родител

Членове:

  1. Джемал Салих Еджевит - родител
  2. Емине Джемал Харунова - родител
  3. Мариана Димитрова Зинкова- Шенкова - финансиращ орган- общ. Велинград
  4. Фатима Хасан Бухова- родител

Резервни членове:

  1. Айша Али Шондрова- родител
  2. Айше Али Шукри- родител
  3. Атидже Муса Кехайова- родител
  4. Емине Мехмед Еджевит- родител

 

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски