Състав

-СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ-

Председател: Пламен Джиханов - родител

Членове:

  1. Айша Бухова - родител
  2. Атидже Кехайова - родител
  3. Джемал Еджевит - родител

© Copyright 2023 Средно училище Христо Смирненски