• ДОБРЕ ДОШЛИ В СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"!

  • СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ПРИЕМ

Кратка история

На 10 октомври 1925 година в с. Света Петка се открива първоначално училище. Първи учители са Екатерина Киофтарова и Стою Илинов. В две стаи на бившата гранична застава край селото двамата млади учители започнали просветителската си дейност. Постъпилите за първи клас деца били разделени в две паралелки – женска и мъжка.

Стою Илинов бил назначен за главен учител и поел мъжката паралелка. Трудностите били големи, но те не сломили духа, вярата и куража на младите учители. Първата учебна година приключила успешно.

На 28 май 1926 г. се провел годишен акт и били раздадени свидетелствата.

Модерна образователна система

Богата история

Традиции в образованието

Доволни ученици

Доволни родители

Бъдете информирани

За учебната 2022/2023 година със становище на обществения съвет с протокол № 2 от 07.03.2022 г. СУ "Христо Смирненски" е утвърден училищен план-прием в 1 клас и 5 клас и държавен план-прием след 7 клас и след 10 клас.

I КЛАС

План прием

V КЛАС

План прием

VIII КЛАС

Прие след седми клас

XI КЛАС

Прием след 8 клас

Олимпиади

СУ “Христо Смирненски“, с.Света Петка знае, че всеки ученолюбив ученик няма търпение да покаже своите знания на олимпиадите по различните предмети. За да не пропуснете нито една от важните дати, сме поместили официално публикувания от МОН график предоставящ информация за различните кръгове на олимпиадите за учебната 2021/2022 година.

Акценти

Средно Училище“Христо Смирненски“ е гарант за висококачествен образователно - възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят. Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.

Графици за учебно време

Преподаватели

Ръководство

Форми на обучение

Учебници

Седмично разписание

Нашият екип

В СУ „Христо Смирненски“ работят общо 51 служители, от които 42 педагогически и 9 непедагогически персонал.

ДИРЕКТОР

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас

Адрес: с. Света Пeтка общ. Велинград ул. "Арапчал" 24

Email: info-1302349@edu.mon.bg

Направете запитване

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

© Copyright 2023 Средно училище Христо Смирненски