Кратка история

Модерна образователна система

Богата история

Традиции в образованието

Доволни ученици

Доволни родители

Бъдете информирани

I КЛАС

План прием

V КЛАС

План прием

VII КЛАС

XI КЛАС

Прием след 8 клас

Олимпиади

СУ “Христо Смирненски“, с.Света Петка знае, че всеки ученолюбив ученик няма търпение да покаже своите знания на олимпиадите по различните предмети. За да не пропуснете нито една от важните дати, сме поместили официално публикувания от МОН график предоставящ информация за различните кръгове на олимпиадите за учебната 2023/2024 година. Вижте тук!

Акценти

Средно Училище“Христо Смирненски“ е гарант за висококачествен образователно - възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят. Изграждане на личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране.

Графици

Графици за учебно време

Преподаватели

Ръководство

Форми на обучение

Учебници

Седмично разписание

Нашият екип

В СУ „Христо Смирненски“ работят общо 52 служители, от които 41 педагогически и 11 непедагогически персонал.

ДИРЕКТОР

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас

Адрес: с. Света Пeтка общ. Велинград ул. "Арапчал" 24

Email: info-1302349@edu.mon.bg

Направете запитване

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

© Copyright 2023 Средно училище Христо Смирненски