Статут на звеното за вътрешен одит в община Велинград

[embeddoc url="/wp-content/uploads/2017/02/STATUT20.12.16г.-2.doc" download="all" viewer="microsoft" text="Сваляне"]

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски