Свободни места по класове

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ

I – VII клас

за учебната 2022/2023 година

Клас Свободни места
I13
IIа8
IIб8
III0
IVа5
IVб6
Vа10
Vб10
VI0
VIIа10
VIIб10

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И ПРОФИЛИ

 VIII – XII клас

за учебната 2022/2023 година

Клас

Профил

Свободни места

VIIIа

„Софтуерни и хардуерни науки“

7

VIIIб

„Природни науки“

5

IXа

„Софтуерни и хардуерни науки“

7

IXб

„Природни науки“

2

Xа

„Софтуерни и хардуерни науки“

3

Xб

„Природни науки“

6

XIа

„Софтуерни и хардуерни науки“

13

XIб

„Природни науки“

0

XIIа

„Софтуерни и хардуерни науки“

6

XIIб

„Природни науки“

12

© Copyright 2023 Средно училище Христо Смирненски