Свободни места по класове 2023- 2024

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ 2023- 2024

I – VII клас

за учебната 2023/2024 година

КласСвободни места
9
9
IIа13
IIIа7
IIIб8
IVа0
11
8
VIа10
VIб10
VIIa0

 

СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И ПРОФИЛИ

 VIII – XII клас

за учебната 2023/2024 година

КласПрофилСвободни места
VIIIa„Софтуерни и хардуерни науки“1
VIIIб„Природни науки“10
IXа„Софтуерни и хардуерни науки“8
IXб„Природни науки“8
„Софтуерни и хардуерни науки“7
„Природни науки“2
XIа„Софтуерни и хардуерни науки“3
XIб„Природни науки“9
XIIа„Софтуерни и хардуерни науки“13
XIIб„Природни науки“1

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски