Занимания по интереси

Занимания по интереси 2022/2023 учебна година

  • "Математически лабиринт" - Джемиле Двояк

  • "На ТИ с математиката" - Фатиме Юрукова

  • "Подготвитлни задачи" - Рукия Икезли

  • "На ТИ с IT" - Искра Люгова

  • "Дигитална работилница" - Магдалена Аршинкова

  • "Магията на театъра" - Хатидже Хамза

© Copyright 2023 Средно училище Христо Смирненски