Занимания по интереси

Занимания по интереси 2022/2023 учебна година

"Математически лабиринт" - Джемиле Двояк

"На ТИ с математиката" - Фатиме Юрукова

"Подготвитлни задачи" - Рукия Икезли

"Дигитална работилница" - Магдалена Аршинкова

"Магията на театъра" - Хатидже Хамза

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски