Екип

РЪКОВОДСТВО:

 1. Юмер Мустафа Хамза – ДИРЕКТОР
 2. Юмер Ибрахим Рахим – ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

 1. Айше С. Мандраджи – ст. учител в начален етап;
 2. Муса М. Джихан - ст. учител в начален етап;
 3. Салих И. Алендар - ст. учител в начален етап;
 4. Мустафа Х. Бухов - ст. учител в начален етап;
 5. Любен И. Попов - ст. учител в начален етап;
 6. Джемиле М. Двояк – главен учител в начален етап;
 7. Мустафа А. Тебер - ст. учител в начален етап;
 8. Хатидже Мустафова Хамза - ст. учител по АЕ в НЕ и ПЕ;
 9. Димитрийка и. Николова - ст. учител в начален етап;
 10. Ибрахим А. Тебер – учител в ГЦОУД в НЕ;
 11. Айше С. Дъбева – ст. учител в ГЦОУД в НЕ;
 12. Салиха Ш. Джихан - ст. учител в ГЦОУД в НЕ;
 13. Муса А. Дживгов - ст. учител в ГЦОУД в НЕ;
 14. Муса М. Мандраджи - учител в ГЦОУД в НЕ;
 15. Муса Ю. Онбаши - ст. учител в ГЦОУД в НЕ;
 16. Фатима С. Мандраджиева - ст. учител по БЕЛ в ПЕ и ГЕ;
 17. Фатиме Д. Юрукова – учител по Математика и ИТ в ПЕ и ГЕ;
 18. Любка С. Василева-Попова - ст. учител по Биология и ЗО в ПЕ и ГЕ;
 19. Мустафа и. Бозев – учител по Математика в ПЕ и ГЕ;
 20. Ангела П. Денчовска – учител БЕЛ в ПЕ и ГЕ;
 21. Айше М. Муса – учител по Биология и ЗО в ПЕ и ГЕ;
 22. Бегие С. Хюсеин – учител по Философия в ПЕ и ГЕ;
 23. Рукия А. Икезли – учител по Математика в ПЕ и ГЕ;
 24. Емине М. Джихан – учител по География и икономика в ПЕ и ГЕ;
 25. Аксел И. Дурлу – учител по Немски език в ПЕ и ГЕ;
 26. Златко А. Кехайов – ст. учител по История в ПЕ и ГЕ;
 27. Айше М. Афус - ст. учител по Физика и астр. в ПЕ и ГЕ;
 28. Николай Й. Стойнов - ст. учител по БЕЛ в ПЕ и ГЕ;
 29. Фатма М. Къзина – учител по Англ. ез. в ПЕ и ГЕ;
 30. Зулие М. Джихан - ст. учител по БЕЛ в ПЕ и ГЕ;
 31. Авиша А. Кенанова – учител по Англ. ез. в ПЕ и ГЕ;
 32. Венцислав Лалков Асьов - ст. учител по Музика в ПЕ и ГЕ;
 33. Емине Муса Купен - учител по Изобр. из-во в ПЕ и ГЕ;
 34. Илия В. Папарков - ст. учител по ФВС в ПЕ и ГЕ;
 35. Местан С. Местан – РНИКТ;
 36. Мехмед. М. Бандьо – учител по ИТ в ПЕ и ГЕ;
 37. Магдалена С. Аршинкова - ст. учител по ИТ в ПЕ и ГЕ;
 38. Мустафа Ю. Юсуф – учител по религия в ПЕ и ГЕ;
 39. Мустафа М. Моллов - ст. учител по География и икон. в ПЕ и ГЕ;
 40. Салих М. Бухов - ст. учител по Химия и ООС в ПЕ и ГЕ;
 41. Хавише М. Молова - ст. учител по ИТ в ПЕ и ГЕ;
 42. Айше М. Сюлейман - ст. учител в ГЦОУД в ПЕ;
 43. Медие М. Местан - учител в ГЦОУД в ПЕ;
 44. Миглена И. Джиханова - учител в ГЦОУД в ПЕ.

НЕ – начален етап     ПЕ – прогимназиален етап    ГЕ – гимназиален етап

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ:

 1. Мехмед А. Дживгов – гл. счетоводител;
 2. Хава М. Борикар – касиер-домакин.

 ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ:

 1. Атидже Ямевляна – чистач-хигиенист;
 2. Айше Мандраджи – чистач-хигиенист;
 3. Фатиме Чолак - чистач-хигиенист;
 4. Фатиме Пашали - чистач-хигиенист;
 5. Емине Муса - чистач-хигиенист;
 6. Мехмед Джихан – шофьор;
 7. Незир Нуриен - шофьор;
 8. Мустафа Рахим – шофьор, огняр.
 9. Ибрахим Шондра - работник поддръжка

© Copyright 2023 Средно училище Христо Смирненски