Екип

РЪКОВОДСТВО:

  1. Юмер Мустафа Хамза – ДИРЕКТОР
  2. Юмер Ибрахим Рахим – ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

  1. Айше С. Мандраджи – ст. учител в начален етап;
  2. Муса М. Джихан - ст. учител в начален етап;
  3. Салих И. Алендар - ст. учител в начален етап;
  4. Мустафа Х. Бухов - ст. учител в начален етап;
  5. Медие М. Местан - учител в ГЦОУД в ПЕ
  6. Джемиле М. Двояк – главен учител в начален етап;
  7. Мустафа А. Тебер - ст. учител в начален етап;
  8. Хатидже М. Хамза - ст. учител по АЕ в НЕ и ПЕ;
  9. Димитрийка и. Николова - ст. учител в начален етап;
  10. Ибрахим А. Тебер – учител в ГЦОУД в НЕ;
  11. Айше М. Дъбева – ст. учител в ГЦОУД в НЕ;
  12. Салиха Ш. Джихан - ст. учител в ГЦОУД в НЕ;
  13. Миглена И. Джиханова - учител в ГЦОУД в ПЕ;
  14. Муса М. Мандраджи - учител в ГЦОУД в НЕ;
  15. Муса Ю. Онбаши - ст. учител в ГЦОУД в НЕ;
  16. Фатима С. Мандраджиева - ст. учител по БЕЛ в ПЕ и ГЕ;
  17. Фатиме Д. Юрукова – учител по Математика и ИТ в ПЕ и ГЕ;
  18. Любка С. Василева-Попова - ст. учител по Биология и ЗО в ПЕ и ГЕ;
  19. Мустафа и. Бозев – учител по Математика в ПЕ и ГЕ;
  20. Ангела П. Денчовска – учител БЕЛ в ПЕ и ГЕ;
  21. Айше М. Муса – учител по Биология и ЗО в ПЕ и ГЕ;
  22. Бегие С. Хюсеин – учител по Философия в ПЕ и ГЕ;
  23. Рукия А. Икезли – учител по Математика в ПЕ и ГЕ;
  24. Фатиме М. Тиберова- учител по БЕЛ;
  25. Емине М. Джихан – учител по География и икономика в ПЕ и ГЕ;
  26. Аксел И. Дурлу – учител по Немски език в ПЕ и ГЕ;
  27. Златко А. Кехайов – ст. учител по История в ПЕ и ГЕ;
  28. Айше М. Афус - ст. учител по Физика и астр. в ПЕ и ГЕ;
  29. Николай Й. Стойнов - ст. учител по БЕЛ в ПЕ и ГЕ;
  30. Айше М. Сюлейман - ст. учител в ГЦОУД в ПЕ;
  31. Николай В. Кривошийски- учител по Музика;
  32. Зулие М. Джихан - ст. учител по БЕЛ в ПЕ и ГЕ;
  33. Авиша А. Кенанова – учител по Англ. ез. в ПЕ и ГЕ;
  34. Севдалина Комитска - учител по Музика в ПЕ и ГЕ;
  35. Емине Муса Купен - учител по Изобр. из-во в ПЕ и ГЕ;
  36. Илия В. Папарков - ст. учител по ФВС в ПЕ и ГЕ;
  37. Решиде И. Мандраджиева- учител по Английски език;
  38. Местан С. Местан – РНИКТ;
  39. Мехмед. М. Бандьо – учител по ИТ в ПЕ и ГЕ;
  40. Магдалена С. Аршинкова - ст. учител по ИТ в ПЕ и ГЕ;
  41. Мустафа Ю. Юсуф – учител по религия в ПЕ и ГЕ;
  42. Мустафа М. Моллов - ст. учител по География и икон. в ПЕ и ГЕ;
  43. Салих М. Бухов - ст. учител по Химия и ООС в ПЕ и ГЕ;
  44. Хавише М. Молова - ст. учител по ИТ в ПЕ и ГЕ.

НЕ – начален етап     ПЕ – прогимназиален етап    ГЕ – гимназиален етап

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ:

  1. Мехмед А. Дживгов – гл. счетоводител;
  2. Хава М. Борикар – касиер-домакин.

 ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ:

  1. Атидже Ямевляна – чистач-хигиенист;
  2. Айше Мандраджи – чистач-хигиенист;
  3. Фатиме Чолак - чистач-хигиенист;
  4. Фатиме Пашали - чистач-хигиенист;
  5. Емине Муса - чистач-хигиенист;
  6. Мехмед Джихан – шофьор;
  7. Незир Нуриен - шофьор;
  8. Мустафа Рахим – шофьор, огняр.
  9. Ибрахим Шондра - работник поддръжка

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски