Правилници

  1. Правилник за вътрешния трудов ред
  2. Правилник за дейността на СУ"Христо Смирненски"

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски