Хронология

10.10.1925 г. Рождената дата на първоначалното училище;

1946 г. Училището прераства в основно;

1964 г. Откриване на новата сграда – за 240 ученика;

1980 г. Откриване на девет допълнителни класни стаи, столова, пансион;

2001 г. Преобразуване в СОУ;

2006 г. Откриване на първия компютърен кабинет;

2007 г. Проект – „Чиста околна среда“ – озеленяване, пейки, кошчета;

2008 г. Откриване на втори компютърен кабинет с интерактивна дъска;

2008 г. Столова и зала за тържества;

2009 г. Откриване на кабинет по труд и техника;

2009 г. Кабинет – ресурсен за деца със СОП;

2009/2010 г. Спортна площадка;

2011 г. Проект за енергийна ефективност. Санирана е сградата, подменена дограма, ремонт на покрив;

2012 г. Проект: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебен процес“ - обзавеждане на класни стаи с паркет, бели дъски и мебели;

2015 г. Проект: „Чиста околна среда“ – изграждане на беседка, озеленяване, засаждане на дървета.

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски