Графици за учебно време

 

  1.  Седмична програма за I-вия учебен срок на уч. 2023/ 2024
  2.  Дневно разписание на учебните часове за учебната 2023/2024 година

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски