Графици за учебно време

- Седмична програма за I-вия учебен срок на уч. 2022/2023 год.

- Дневно разписание на учебните часове за учебната 2022/2023 година

© Copyright 2023 Средно училище Христо Смирненски