VIII клас

[embeddoc url="/wp-content/uploads/2021/08/Изходящо-писмо-Училища-помощи-1-и-8-клас.docx" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="/wp-content/uploads/2021/08/МОН_РУО-помощи-1.docx" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="/wp-content/uploads/2020/06/Priem_8klas.pdf" download="all"]

© Copyright 2023 Средно училище Христо Смирненски