История

school-history

 

Началото

На 10 октомври 1925 година в с. Света Петка се открива първоначално училище. Първи учители са Екатерина Киофтарова и Стою Илинов. В две стаи на бившата гранична застава край селото двамата млади учители започнали просветителската си дейност. Постъпилите за първи клас деца били разделени в две паралелки - женска и мъжка. Стою Илинов бил назначен за главен учител и поел мъжката паралелка. Трудностите били големи, но те не сломили духа, вярата и куража на младите учители. Първата учебна година приключила успешно. На 28 май 1926 г. се провел годишен акт и били раздадени свидетелствата.

 

Път и развитие

история-на-училището

За 4 години училището се оформя като начално с 4 паралелки.Назначени са нови учители: Георги Стефанов, Люба Сапунджиева, Лазар и Зоица Бучкови, Мара Колчагова, която учителства най-продължително време. Всички те даряват ум и сърце, младост и сили за успешното ограмотяване на малките деца. През 1946 г. училището прераства в основно. С това нарастват отговорностите и задълженията на всички.

Утвърждаване на училището

Следват години на всеотдаен труд на учители и ученици за утвърждаване на училището като просветен център. Започва построяването на ново училище с 10 класни стаи. В това дело участват и учителстващите по онова време под ръководството на тогавашния директор Костадин Шукалов. И през 1964 г. новото училище широко отваря врати за 240 ученика.

Надграждане

Условията за провеждане на УВП са подобрени. Започва и успешна работа за професионалното усъвършенстване, за подобряване качеството на учебно-възпитателната работа, за постигане на по-добри резултати. С времето се оказва, че новата сграда не стига, още повече, че в училището в с. Света Петка се обучават ученици от с. Пашово в прогимназиалния курс. Новият директор Иван Кърпачев действа за построяване на пристройка към училището с още 9 класни стаи.

Всебщи задружни усилия

всеобщи-усилия

В това си начинание той не е сам, подкрепят го тогавашната селска управа и органите на образованието във Велинград и Пазарджик. Но най-важното: среща подкрепата, разбирането и помощта на учителите. В историята на училището се вписват имената на дългогодишните учители: Димитър Дразлев, Бена Зъбчева, Николина Пеева, Нели Джамбазова, Ирина Генева, Катерина Илинова, Екатерина Гърбева, Кира Карова, Зоя Лагадинска, Ангел Узунов, Поля Булянска, Цена Терзиева, Петър Наумов. Учители с голямо сърце, с голяма любов и пълно себеотдаване. Учители за пример и вдъхновение за младите колеги.

Година след година. Децата растат, учат се, вървят напред за радост и гордост на родители и учители. Всички ученици успешно завършват осми клас. Много от тях поемат пътя на знанието - продължават образованието си в по-горна степен.

Детелина Юрукова и Алиш Мандраджиев достигат нови върхове

Първи тръгват нагоре Детелина Юрукова, която става акушерка и Алиш Мандраджиев - първи инженер. Това са първите лястовици, които показаха, че осилията на техните учители и родители не са били напразни и че в селото се раждат и зреят нови творчески сили - залог за неговото бъдеще.

сегашно-състояние

След първите тръгват и други, и други. Днес те са много на брой: детски учители, начални, прогимназиални и гимназиални учители, които работят в училището, лесоинженери, инженери, икономисти, юрусти и много, които учат във висши учебни заведения в момента. Така се роди интелигенцията, която е бъдещето и достойнството на селото.

Сегашно състояние

Понастоящем в училището се обучават и възпитават 395 ученика. Педагогическият колектив е с високо образователно и професионално равнище. Повечето учители са млади, отдават пламък и дръзновение, за да достигнат до сърцата на учениците, да дават знания, да възпитават добродетели. И успяват. Първите сред тях са Джемиле Двояк, Мустафа Бухов, Муса Джихан, Таня Ангелова, Венцислав Асьов, Екатерина Вардева, Любен Попов.

Има нещо символично, че училището се роди там горе, на баира, че бди над селото, че го огрява със своята духовна светлина и осмисля живота му.

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски