За учебната 2021-2022 год.

Доклад-анализ на методичното обединение по природни науки за първия учебен срок: доклад -анализ първи срок на мо ПН

Доклад-анализ на методичното обединение на ГЦОУД за първия учебен срок: доклад-анализ първи срок на МО ГЦОУД

Доклад-анализ на методичното обединение по хуманитарни науки за първия учебен срок: доклад -анализ на МО - хуманитарни науки

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски