Документи

Годишен план за учебната 2023-2024 година

/ckfinder/userfiles/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%202023-2024/godishen-plan2023-2024.pdf

План за дейността на педагогическия съвет 2023-2024 година

/ckfinder/userfiles/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%202023-2024/plan-za-deinostta-na-PS.pdf

План за квалификационна дейност на образователната институция

/ckfinder/userfiles/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%202023-2024/plan-za-kvalifikacionnata-deinost.pdf

 

Стратегия 2023- 2028 г.

/ckfinder/userfiles/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%202023-2024/Strategia.pdf

 

     

© Copyright 2023 Средно училище Христо Смирненски