Бюджет

Отчет за бюджета на училището до март 2021 г.

[embeddoc url="/wp-content/uploads/2021/05/от4ет-03.pdf" download="all"]

Отчет за бюджет на училището за 2020 г.

[embeddoc url="/wp-content/uploads/2021/02/отчет-12.pdf" download="all"]

Отчет за бюджет на училището за 2019 г.

[embeddoc url="/wp-content/uploads/2019/04/Budjit_17.04.pdf" download="all"]

Бюджет на училището за 2018 г.

[embeddoc url="/wp-content/uploads/2018/01/Budjet.pdf" download="all"]

Бюджет на училището за 2017 г.

[embeddoc url="/wp-content/uploads/2017/01/Бюджет2017.pdf" download="all" text="Сваляне"]

Отчет за изпълнението на Бюджета на училището за 2016 г.

[embeddoc url="/wp-content/uploads/2017/01/ОтчетБюджет.pdf" download="all" text="Сваляне"]

© Copyright 2024 Средно училище Христо Смирненски