Електронни учебници по много учебни предмети можете да разгледате ТУК

Начален етап (1 – 4 клас)

Образователни сайтове:

abc-bg.be

az-deteto.bg

dechica.com

krokotak.com

otkrivam.com

worldstory.net/bg

abc-bg.be

english.dechica.com – чудесен сайт за учене на английски език от деца. Включва тематични раздели с думи, произношение и изображения. Има и търсене по начална буква на думата.

kerpoof.com – сайт, в който децата (а и възрастни, забавно е) може да рисуват, да използват готови картинки и да ги съчетават, да правят филмче, книжка с илюстрации, поздравителни картички…

stranamasterov.ru/node/2081 – сайт на руски език, в който по категории са дадени различни предмети, които могат да се изработят от хартия и други подръчни материали.

Български език и литература

www.alfa.bg – Създаден в помощ на кандидат-гимназистите и кандидат-студентите. Съдържа тестове по Български език и литература, конкурсни творби, стихове. Част от ресурсите изискват безплатна регистрация.

www.slovo.bg – Добре познатата на много хора онлайн библиотека. Съдържа богат набор от литературни произведения. Обхванати са както класиците, така и съвременните автори. Част от произведенията са достъпни на чужди езици.

liternet.bg – Портал за литература и образование „Литернет”

Математика

re6avam.hit.bg – Решени задачи по математика

solema.hit.bg – Уроци по математика

mat.net-bg.info – Всичко за математиката

www.math.dortikum.net – Изпити, състезания, олимпиади

www.stereometry.hit.bg – Стереометрия. Призма. Пирамида

bg.wikipedia.org – Електронна енциклопедия

www.lazarovi.com/online-baza – База данни със задачи по математика

www.ixl.com/math (ЕN) – Онлайн решаване на задачи

www.mathway.com (ЕN) – Мощен инструмент за създаване на графики и решаване на задачи

ruen.sharepoint.com – Интересни електронни резурси по математика

www.kombinatoruka.hit.bg– Електронна система от теория и задачи за изучаване на комбинаторика в 10 клас

www.math.bas.bg – Виртуален училищен кабинет по математика

Информатика и ИТ

free.hit.bg/lessonsdw/project.htm – WEB дизайн

uroci.net – WEB дизайн

www.youngdesigner.info – Графика и дизайн

bg.wikipedia.org – Електронна енциклопедия

infoman.musala.com – Основна отправна точка за за всички, занимаващи се с информатика. В него се качват задачи и решения от множество национални и международни състезания по Информатика. Полезна е и информацията за минали и предстоящи събития. Състезателите биха могри да намерят и интересни статии, свързани с програмиране.

www.introprogramming.info – Сборник с множество задачи по информатика, някои от тях съпътствани и с решения на Pascal/C++. Освен задачите се предлага справочник за функциите в двата езика и речник на някои често срещани термини. Има и интересни упражнения за подреждане на разбъркан код докато се получи работеща програма.

www.introprogramming.info – Съдържа модерен увод в основите на програмирането. Макар и избраният език да е Java, книгата не е тясно обвързана с него и е изключително добро помагало за всеки начинаещ софтуерен разработчик.

Английски език

dictionary.cambridge.org

www.britishcouncil.org

www.teachingenglish.org.uk

www.pearsonlongman.com

bogglesworldesl.com

www.ihbristol.com/learn-online

Химия

orgchemistry.getika.com – Сайт, съдържащ полезна и любопитна информация за органичните съединения, структурата им и практическото им приложение. Допълва изучавания в часовете по химия материал. Предлага периодична таблица и тест за проверка на знанията.

chem-bg.com – Сайт, насочен към любителите на химията. Съдържа новини от света на химията и връзки към много други такива сайтове, бази данни, химични списания и др. Има и онлайн химическа библиотека, която съдържа десетки учебници по химия под формата на електронни книги.

chemistry.dortikum.net/bg – Виртуална Химична Лаборатория. Независимо дали сте ученик или не, можете да прекарате часове в смесване на различни вещества, за да видите какъв резултат ще се получи. Изградена основно в помощ на учениците от 7-ми клас, програмата съдържа база от данни с инструменти, вещества, съдове, възможни реакции. Графичният интерфейс е доста добър и ясно илюстрира това, което би се случило в реална лаборатория. В случай, че не сте на „ти“ с химията, помощникът на български език ще ви насочва и ще припомня забравеното. В допълнение ще разполагате и с полезни нещица като таблици и конвертор на мерни единици.

Физика

download.idg.bg – Симулации по физика

eduject.net – Електронно помагало, което цели да улесни учебния процес в часовете по физика. Съдържа основните направления, които се изучават в училище – светлина, сили, топлинни явления, трептения и вълни.

lightphenomena.hit.bg – Електронно помагало, което разглежда светлинните явления (оптика)

eduject.net – Онлайн урок по физика за протичането на електричен ток в металите. Сайтът включва богата информация, както текстова, така и множество от картинки и анимации, които описват този процес.

flex.hit.bg/fun/fizika.htm – Забавна физика

www.eltok.hit.bg – Електрическият ток в различните среди

www.solarsystemscope.com – 3D модел на Слънчевата Система

bgastronomy.com – Всичко за астрономията

Биология

www.mayamarkov.com – Систематично и последователно са разгледани всички раздели от курса по биология.

cells.hit.bg – Всичко за клетката

zygotebody.com – 3D атлас интерактивно представя човекото тяло и неговите системи.

biology.hit.bg – Онлайн електронен тест по биология