-СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ-

Председател: Пламен Джиханов – родител

Членове:

  1. Айша Бухова – родител
  2. Атидже Кехайова – родител
  3. Джемал Еджевит – родител