Правила за вътрешно подаване на сигнали в СУ „Христо Смирненски“, с. Света Петка.

Заповед за утвърждаване на правила за вътрешно подаване на сигнали в СУ „Христо Смирненски“ – с. Света Петка.

Заповед за определяне на служител, отговарящ за разглеждането на вътрешно подадени сигнали в СУ „Христо Смирненски“.