Занимания по интереси 2022/2023 учебна година

  • „Математически лабиринт“ – Джемиле Двояк

  • „На ТИ с математиката“ – Фатиме Юрукова

  • „Подготвитлни задачи“ – Рукия Икезли

  • „На ТИ с IT“ – Искра Люгова

  • „Дигитална работилница“ – Магдалена Аршинкова

  • „Магията на театъра“ – Хатидже Хамза