През учебната 2021/2022 година СУ „Христо Смирненски“ преминава изцяло на електронен дневник:

https://www.shkolo.bg/

Общи ръководства за работа с електронния дневник за всички потребители може да видите на следния линк:

https://www.shkolo.bg/blog/help/