ИмеДлъжност
1.Юмер Мустафа ХамзаДиректор
2.Юмер Ибрахим РахимЗаместник-директор
3.Местан С. МестанРНИКТ
4.Джемиле М. ДвоякГлавен учител в начален етап
5.Айше С. МандраджиСтарши учител в начален етап
6.Муса М. ДжиханСтарши учител в начален етап
7.Салих И. АлендарСтарши учител в начален етап
8.Мустафа Х. БуховСтарши учител в начален етап
9.Мустафа А. ТеберСтарши учител в начален етап
10.Димитрийка Ив. НиколоваСтарши учител в начален етап
11.Хатидже М. ХамзаСтарши учител по АЕ
12.Ибрахим А. ТеберУчител в ГЦОУД в начален етап
13.Айше С. ДъбеваСтарши учител в ГЦОУД в начален етап
14.Салиха Ш. ДжиханСтарши учител в ГЦОУД в начален етап
15.Муса А. ДживговСтарши учител в ГЦОУД в начален етап
16.Муса М. МандраджиУчител в ГЦОУД в начален етап
17.Муса Юм. ОнбашиСтарши учител в ГЦОУД в начален етап
18.Николай Йорд. СтойновСтарши учител по български език и литература
19.Фатима С. МандраджиеваСтарши учител по български език и литература
20.Зулие М. ДжиханСтарши учител по български език и литература и немски език
21.Ангела Пл. ДенчовскаУчител по български език и литература
22.Авиша А. КенановаУчител по английски език
23.Фатма М. КъзинаУчител по английски език
24.Аксел Исм. ДурлуУчител по немски език
25.Мустафа Исм. БозевУчител по математика
26.Фатиме Д. ЮруковаУчител по математика
27.Рукия А. ИкезлиУчител по математика
28.Магдалена Стр. АршинковаСтарши учител по информатика и ИТ
29.Хавише М. МолловаСтарши учител по информатика и ИТ
30.Мехмед М. БандьоУчител по информатика и ИТ
31.Златко Ант. КехайовСтарши учител по история и цивилизации
32.Мустафа М. МолловСтарши учител по география и икономика
33.Емине М. ДжиханУчител по география и икономика
34.Бегие С. ХюсеинУчител по философия
35.Любка Ст. Василева – ПоповаСтарши учител по биология и здравно образование
36.Айше М. МусаУчител по биология и здравно образование
37.Айше М. АфусСтарши учител по физика и астрономия
38.Салих М. БуховСтарши учител по химия и опазване на околната среда
39.Севдалина Д. КомитскаУчител по музика
40.Емине М. КупенУчител по изобразително изкуство
41.Илия В. ПапарковСтарши учител по физическо възпитание и спорт
42.Мустафа Юс. ЮсуфУчител по религия